Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 12.1.2020

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Muija oy
Y-tunnus: 2687875-1
Soittajantie 3 U 146

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Taina Vuorela
[email protected]

2. REKISTERIN NIMI JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteri on Muija oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri. Siihen kerättyjä henkilötietoja käytetään tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, asiakassuhteen hoitoon, markkinointiviestintään (erillisellä luvalla) sekä Muija oy:n verkkokaupan sivuston toiminnan kehittämiseen.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilön yksilöintiedot:
  – nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • Muut tiedot:
   tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista, niiden toimitustiedot ja valittu maksunvälityspalvelu  

Rekisteriin ei tallenneta asiakkaan maksuvälinetietoja (luottokorttitiedot tms.). Näiden tietojen käsittelystä vastaa asiakkaan tilauksen yhteydessä valitsema maksunvälityspalvelu.

4. TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään verkkopalvelun käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista.

5. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan rekisterin käyttötarkoituksen puitteissa ja silloinkin vain niiltä osin kuin se on tarpeellista.

 • maksunvälityspalvelut (Paytrail):
  maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot asiakkaan nimi, laskutustiedot ja tilauksen summa
 • toimituspalvelut (Posti Oy):
  tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot: Asiakkaan nimi, osoite ja tarvittavat yhteystiedot
 • sivuston kävijäanalytiikka (Google Analytics):
  sivuston kehittämiseen tarvittavat tiedot

6. REKISTERIN SUOJAUS JA TIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tiedot sijaitsevat Muija.fi:n   palvelimella EU:n alueella. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Muija.fi pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.

7. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUSOIKEUS SEKÄ TIEDON KORJAAMINEN

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle. Mikäli edellisestä henkilötietojen tarkistus pyynnöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi, on rekisterinpitäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta.